Až po dospelosť

Ak rodičom na niečom skutočne záleží, je to zdravie ich ratolestí. Pozorne sledujú nielen ich aktuálny http://www.profesia.sk/forum-prace/zakonnik-prace/aktualny/ zdravotný stav, ale celkovo aj ich dobrý rast a vývin. Medzi najdôležitejšie činnosti nielen z hľadiska regenerácie organizmu, patrí spánok. Nie je deň, kedy by Celý článek Až po dospelosť